Çatı Tabelası: Diğer tabela çeşitlerine göre daha farklı ölçülerde tasarlanan ve yüksekte olduğu için çok uzaktan da görülebilen çatı üzerlerine monte edilen, tabelalardır. Birçok tabela çeşitlerine göre daha fazla malzeme ile üretildiğinden kısa dönemde maliyetli görünse de uzun dönemde oldukça etkili bir reklam biçimidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli etken monte istenen çatının sağlamlığıdır. Genelde dıştan aydınlatma tercih edilir. Fakat içten aydınlatma da uygulanabilir.