Eczane Tabelası: Eczanelerin daha kolay bulunabilmesi ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması amacıyla 12/04/2014 tarihinde 28970 sayılı resmi gazete yayınıyla yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile eczane tabelalarının zemini kompozit olmak şartı ile 'ECZANE' harflerinin pleksi vakumlama sistemiyle yapılması uygun görülmüştür. Zorunlu olan bir diğer konu da sadece eczane yazısının ışıklandırılması, diğer kalan bölümlerin ışıksız olmasıdır. İsteğe bağlı eczane yazısı da ışıksız olabilir. Eczane tabelası yönetmeliğinin uygulama süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.